แนวโน้มนวัตกรรมของตลาดระบบ Veno-Arterial ECMO ปัจจัยขับเคลื่อนและการวิเคราะห์การเติบโต 2021-2028

รายงานประกอบด้วยแนวโน้มและโอกาสต่างๆ ในตลาดที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคต่างๆ เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นของผู้อ่านซึ่งจะช่วยวิเคราะห์ศักยภาพของตลาด รายงานมีชื่อว่า ‘แนวโน้มนวัตกรรมของตลาด Veno-Arterial ECMO Systems ปัจจัยขับเคลื่อนและการวิเคราะห์การเติบโตปี 2564-2571’
ภาพรวมของกรอบแนวคิด วิธีการวิเคราะห์ของตลาดระบบ Veno-Arterial ECMO รับจดทะเบียนบริษัท เป็นวัตถุประสงค์หลักของรายงาน ซึ่งประกอบด้วยโอกาสทางการตลาดและข้อมูลเชิงลึกของข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการสร้างตลาดที่เกี่ยวข้อง ตลาด Veno-Arterial ECMO System คาดว่าจะเติบโตด้วยอัตราที่มีนัยสำคัญในอนาคตอันใกล้นี้

ตลาด Veno-Arterial ECMO Systems ทั่วโลกในปี 2020 คาดว่าจะมีมูลค่ามากกว่า 287.8 ล้านเหรียญสหรัฐ และคาดว่าจะมีมูลค่าถึง 410.8 ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2571 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี 4.6%

Veno-Arterial ECMO System Market Dynamics

ความชุกของความผิดปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือดที่เพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยแรกและสำคัญที่สุดที่ผลักดันการเติบโตของตลาดระบบ ECMO ทางหลอดเลือดดำและหลอดเลือด

หากต้องการระบุแนวโน้มสำคัญในอุตสาหกรรมระบบ Veno-Arterial ECMO ทั่วโลก โปรดไปที่: https://meridianmarketconsultants.com/global-veno-arterial-ecmo-systems-market

นอกจากนี้ การเพิ่มจำนวนประชากรที่มีอายุมากขึ้นจะเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตของตลาดระบบ ECMO ของหลอดเลือดดำและหลอดเลือด จากข้อมูลของ WHO จำนวนที่แน่นอนของผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 605 ล้านคนเป็น 2 พันล้านคนภายในปี 2050 ตามทะเบียนของ Extracorporeal Life Support Organisation (ESLO) มีการใช้ ECMO มากกว่า 5,000 รายในปี 2014 การเพิ่มขึ้นอย่างมากของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วย VA ECMO นั้นคาดว่าจะกระตุ้นการเติบโตของตลาดระบบ ECMO ทางหลอดเลือดดำและหลอดเลือด

ตลาดระบบ ECMO หลอดเลือดดำและหลอดเลือดคาดว่าจะเพิ่มขึ้นที่ CAGR คงที่ตลอดระยะเวลาคาดการณ์อันเนื่องมาจากจำนวนประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นและอุบัติการณ์ของความผิดปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือด

ผู้เล่นหลักในตลาดระบบ Veno-Arterial ECMO

ผู้เล่นหลักบางรายที่เข้าร่วมในตลาดระบบ ECMO ทางเส้นเลือดแดง ได้แก่ Medtronic, Maquet Holding, Sorin Group, Terumo, Xenios AG และอื่นๆ

การแบ่งส่วนตลาดของระบบ Veno-Arterial ECMO

ตลาดระบบ ECMO หลอดเลือดดำและหลอดเลือดแบ่งตามประเภทขั้นตอน ผู้ใช้ปลายทาง และภูมิภาค บนพื้นฐานของประเภทขั้นตอน ตลาดระบบ ECMO หลอดเลือดดำและหลอดเลือดถูกแบ่งออกเป็นระบบ ECMO หลอดเลือดดำส่วนกลางและระบบ ECMO เส้นเลือดแดงส่วนปลาย บนพื้นฐานของบทความการจัดการธุรกิจของผู้ใช้ปลายทาง ตลาดระบบ ECMO หลอดเลือดดำและหลอดเลือดแบ่งออกเป็นโรงพยาบาลและศูนย์การผ่าตัดผู้ป่วยนอก

ตามประเภทขั้นตอน

• ระบบ ECMO ส่วนกลาง Veno-Arterial

• ระบบ ECMO Veno-Arterial ต่อพ่วง

โดยผู้ใช้ปลายทาง

• โรงพยาบาล

• ศูนย์ศัลยกรรมผู้ป่วยนอก

ตามภูมิภาค

• อเมริกาเหนือ

• ละตินอเมริกา

• ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

• ยุโรป

• ตะวันออกกลาง

• แอฟริกา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *