รับรองการแปลในอียิปต์และโลกอาหรับ

การแปลที่ผ่านการรับรางวัลคืออะไรชัยชนะของ “การแปลที่ได้รับ” หมายถึงการแปลเอกสารต่าง ๆ ทั่วโลกอย่างเป็นทางการเพื่อนำเสนอต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยงานรัฐบาลและศาลยุติธรรม …

ความเชี่ยวชาญของ “การแปลที่ได้รับการลงทะเบียน” หมายถึงการแปลเอกสารต่าง ๆ ทั่วโลกให้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยงานของรัฐและฝ่ายตุลาการเช่นศาลยุติธรรมและสถานทูตต่างประเทศที่เขายอมรับ เฉพาะการแปลที่ผ่านขั้นตอนและขั้นตอนสุดท้ายกฎระเบียบที่ได้รับการฝึกฝนด้านการแปลที่ได้รับการประกาศที่แตกต่างกันไปใน แต่ล หัวเรื่อง: การแปลออกประเทศที่ทางทหารผ่านหัวเรื่อง: การรับรองคืออะไร  รับจดทะเบียน บริษัท บริษัท

สมาชิกการแปลในปารีส

แต่ยังคงไม่มีหน่วยงานที่เป็นทางการหรือเป็นที่ยอมรับในการควบคุมด้านการแปลที่ได้รับการรับรองหรือเป็นตัวแทนของนักแปล คลื่นความถี่ที่ผ่อนคลายมากขึ้นการแปลที่ได้รับข้อความที่ต้องการเพียงข้อความ นักแปลหรือหน่วยงานการแปลที่ถูกต้องและเป็นความจริงของเอกสารการแปลและเอกสารต้นฉบับที่แนบมาเอกสารที่แปลแล้วจะต้องเสียและลงนามโดยนักแปลหรือสำนักงานการแปลด้วยภาษาที่แปล ที่ระบุไว้

ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

นักแปลที่ได้รับใบขับขี่ที่ได้รับใบขับขี่ที่ได้รับใบขับขี่ที่ได้รับการแปลเอกสารที่ได้รับ การขอรับรางวัลวัตถุประสงค์ทางการทูตตัวแทนการแปล / ผู้แปลจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าในด้านคุณภาพและความน่าเชื่อถือของการแปล กระทรวงพาณิชย์และการเก็บเงินเป็นหน่วยงานที่จำเป็นสำหรับการประกอบวิชาชีพด้านการแปลที่ได้รับการเสนอราคาที่สำคัญที่สุด:

ผู้สมัครจะต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยที่เป็นที่รู้จักซึ่งภาษาการสอนเป็นภาษาต่างประเทศที่ระบุไว้ในใบอนุญาตรวมถึงประสบการณ์สามปีในสาขานี้หลังจากได้รับปริญญา

 • หรือปริญญาตรีเป็นภาษาต่างประเทศที่มีประสบการณ์ด้านการแปลสามปีหลังจากได้รับปริญญา
 • หรือระดับกลางและประกาศนียบัตรการแปลที่มีประสบการณ์ห้าปีในสาขาการแปลหลังจากได้รับปริญญาและผ่านการสอบที่กำหนดโดยกระทรวง
 • ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยที่เป็นที่รู้จักและมีประสบการณ์ด้านการแปลอย่างน้อยห้าปีหลังจากได้รับปริญญาและผ่านการสอบที่กระทรวงกำหนด
 • หรือระดับกลางและเจ็ดปีของประสบการณ์และผ่านการสอบที่กำหนดโดยกระทรวง
 • หรือมีประสบการณ์สิบปีในการแปลและผ่านการสอบที่กระทรวงกำหนด

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ตามระเบียบการประชุมคณะรัฐมนตรีฉบับที่ 7/2557 ในระเบียบผู้บริหารกฎหมายสหพันธรัฐฉบับที่ 6 ของปี 2555 เรื่องการแปลเอกสารประกอบวิชาชีพ ในกระทรวงยุติธรรมและถือใบอนุญาตให้ทำเช่นนั้นจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในเอมิเรตที่เกี่ยวข้อง

กฎระเบียบที่กำหนดไว้หลายเงื่อนไขสำหรับการเข้าจดทะเบียนรวมถึงต่อไปนี้:

 • มีมารยาทที่ดีและประพฤติตนและไม่เคยถูกตัดสินลงโทษในความผิดทางอาญาหรือความผิดลหุโทษที่ขัดต่อเกียรติยศหรือความซื่อสัตย์แม้ว่าจะได้รับการชดใช้
 • มีความคล่องแคล่วในการอ่านการเขียนและการพูดภาษาอาหรับหากการแปลเป็นภาษาอาหรับและจาก
 • จบการศึกษาระดับปริญญาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่เป็นที่ยอมรับซึ่งระบุถึงความเชี่ยวชาญในภาษาต้นฉบับและภาษาเป้าหมาย
 • ประสบการณ์การทำงานของเขาในสาขาการแปลจะต้องไม่น้อยกว่าห้าปีหลังจากสำเร็จการศึกษาและพลเมืองสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะถูกแยกออกจากช่วงเวลาของประสบการณ์
 • ผ่านขั้นตอนและการตรวจสอบตามที่รัฐมนตรีกำหนด
 • มีความเหมาะสมและมีสุขภาพดีในการปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพและจ่ายค่าธรรมเนียมตามที่กำหนด
 • และมีสัญญาประกันความรับผิดสำหรับความผิดพลาดทางวิชาชีพ
 • หลังจากจดทะเบียนแล้วผู้แปลจะต้องสาบานตนต่อหน้าศาลที่มีอำนาจของศาลอุทธรณ์โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องมีการบันทึกคำสาบานไว้ในไฟล์ของนักแปล

คูเวต

ไม่มีกฎหมายที่ควบคุมวิชาชีพการแปลในคูเวตขณะนี้นักแปลที่ได้รับการประกาศจากกระทรวงยุติธรรมของประเทศคูเวตต้องการการศึกษาระดับปริญญาในสาขาการแปลหรือภาษาศาสตร์

ปาเลสไตน์

ตามกฎหมายฉบับที่ 15 ของปี 2538 เรื่องการแปลและการจัดเก็บภาษีผู้บริโภคฉบับที่ 1 ของปี 2539 ผู้แปลกฎหมายจะได้รับการผ่านการทดสอบการแปลกฎหมายและการรักษาพยาบาล ว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิตาลีอาบูกล่าวว่า “นักแปลที่ได้รับความอนุเคราะห์จากเอกสารที่เขา / เธอแปลและความถูกต้องและความถูกต้องของการแปล างกฎหมายที่ได้รับการอนุมัติก่อนที่หน่วยงานและศาลอย่างเป็นทางการ

ตูนิเซีย

นักแปลที่เป็นหนึ่งในแผนกที่เก่าแก่ที่สุดในกระทรวงยุติธรรมของตูนิเซียและได้รับการปรับปรุงในปี 1994 เพื่อนักแปลฝึกการแปลในภาษาเดียวที่เขา / เธอเชี่ยวชาญนักแปลความพิโรธได้รับการแต่งตั้งโดยมี มติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและชื่อและที่อยู่ของพวกเขาได้รับการตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการกระจายไปทั่วสาธารณรัฐตูนิเซียและต ดตามศาลอุทธรณ์

สำหรับส่วนที่เหลือของออกประเทศอาหรับที่มีไม่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นหรือกฎเกณฑ์อาชีพหัวเรื่อง: การแปลหรือหัวเรื่อง: การรับรองของนักแปลหรือหน่วยงานพนักงานหัวเรื่อง: การแปลเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับหัวเรื่อง: การออกคุณใบอนุญาตที่ใช้บังคับในห้างหุ้นส่วนจำกัดออกประเทศบทความสุขภาพฟิตเนสเช่นเดียวกับข้อกำหนดมาตรฐานที่ คำอธิบายความแม่นยำในการแปลควรมีข้อมูลต่อไปนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *