ความปลอดภัยของฟาร์ม – อันตรายจากสารกำจัดศัตรูพืช

ความปลอดภัยของฟาร์ม – อันตรายจากสารกำจัดศัตรูพืช


อุปกรณ์ฟาร์มอาจมีข้อกำหนดเฉพาะโดยอาศัยบทบัญญัติเกี่ยวกับระบบเบรก กันชน กระจก แตรและไฟ ยานพาหนะที่บรรทุกสิ่งของทุกประเภทจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ารถพ่วงที่ใช้เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องกลทำงานได้อย่างสมบูรณ์ตามที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนด

การใช้สารกำจัดศัตรูพืชเป็นประเด็นหลักในความปลอดภัยของฟาร์ม การโพสต์ของแขกด้วยเหตุผลหลายประการ รับจดทะเบียนบริษัท  สารกำจัดศัตรูพืชถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในสภาพแวดล้อมการเกษตรทุกประเภท ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เป็นฟาร์ม สวนผลไม้ ป่าไม้ เรือนเพาะชำ และเรือนกระจก

ฟาร์มใช้ยาฆ่าแมลงกับพืชผลหลายชนิด และเป็นส่วนสำคัญของการทำฟาร์มสมัยใหม่เกือบทุกประเภท สวนผลไม้ใช้ยาฆ่าแมลงเป็นวิธีการถนอมและปฏิบัติต่อผลไม้ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผลไม้มีอายุยืนยาวและปกป้องอายุการเก็บรักษา

เรือนเพาะชำและเรือนกระจกยังใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างแพร่หลาย พืชหลายชนิดจำเป็นต้องได้รับการปกป้องจากแมลงและแมลงประเภทต่างๆ และสารกำจัดศัตรูพืชมักเป็นวิธีเดียวที่จะทำได้

การใช้สารกำจัดศัตรูพืชทำให้เกิดความกังวลเป็นพิเศษในแง่ของสุขภาพและความปลอดภัย ทั้งสำหรับผู้ที่ใช้ยาฆ่าแมลงและใครก็ตามที่อาจสัมผัสกับพืชบกหรือผักที่ได้รับการฉีดพ่นด้วยสารกำจัดศัตรูพืช

สารกำจัดศัตรูพืชมีความแตกต่างกันในแง่ของความรุนแรง แต่ควรพิจารณาว่าเป็นสารเคมีที่อาจเป็นอันตราย และปฏิบัติด้วยความระมัดระวังสูงสุด ขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งของฟาร์มหรือการปฏิบัติทางการเกษตร จะมีกฎเกณฑ์ที่แตกต่างกันซึ่งควบคุมการใช้สารกำจัดศัตรูพืช มีคุณสมบัติทั่วไปหลายประการที่เกี่ยวข้องกับวิธีการใช้สารกำจัดศัตรูพืช และสิ่งที่ถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในแง่ของคำแนะนำ และคำแนะนำสำหรับผู้ที่รับผิดชอบในการใช้งาน

การใช้สารกำจัดศัตรูพืชไม่ได้เป็นเพียงการฉีดพ่นลงบนพืชหรือต้นไม้บางชนิดเท่านั้น การใช้ยาฆ่าแมลงมักจะเกี่ยวข้องกับผู้คนจำนวนมากที่จัดการสารกำจัดศัตรูพืชในเวลาที่ต่างกัน การจัดการดังกล่าวอาจรวมถึงการขนส่งสารกำจัดศัตรูพืช การผสมสารเหล่านี้ การบรรทุกบนยานพาหนะหรือเครื่องพ่นสารเคมีโดยเฉพาะ และในการใช้งานไซต์ทดสอบกับพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดระบุว่าควรใช้มาตรฐานขั้นต่ำจำนวนหนึ่ง ธุรกิจใด ๆ ที่ใช้สารกำจัดศัตรูพืชควรมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับพื้นที่ทั้งหมดของการเตรียมและการใช้งาน นโยบายดังกล่าวควรเขียนไว้อย่างชัดเจนและติดประกาศในทุกจุดที่เกี่ยวข้องซึ่งมีแนวโน้มที่จะต้องจัดการสารกำจัดศัตรูพืช

นอกจากนี้ นโยบายสารกำจัดศัตรูพืชควรได้รับการถ่ายทอดให้ทุกคนในธุรกิจอย่างเป็นทางการที่อาจใช้ยาฆ่าแมลงหรือสัมผัสกับผลิตผลประเภทใดก็ตามที่มีการฉีดพ่นยาฆ่าแมลง

นอกจากนโยบายที่เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว พนักงานทุกคนในธุรกิจควรได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับสารกำจัดศัตรูพืชอย่างเป็นทางการบางประเภท ข้อมูลนี้ควรครอบคลุมประเภทต่างๆ ของสารกำจัดศัตรูพืชที่มีแนวโน้มจะใช้ในธุรกิจ วิธีจัดการและนำไปใช้ที่ถูกต้อง และที่สำคัญที่สุดคือ จะทำอย่างไรในกรณีฉุกเฉิน ไม่ว่าจะโดยการกินเข้าไปหรือวิธีอื่นใดที่มีคนสัมผัสโดยไม่ปลอดภัย

นอกเหนือจากการฝึกอบรมซึ่งควรทำเป็นกระบวนการอย่างเป็นทางการและเป็นประจำ ควรมีโปสเตอร์ความปลอดภัยของสารกำจัดศัตรูพืชติดไว้ทั่วสถานที่ตั้งของธุรกิจเพื่อเสริมจุดที่สำคัญที่สุดที่เกิดขึ้นในระหว่างหลักสูตรการฝึกอบรมสารกำจัดศัตรูพืช

ธุรกิจจำนวนมากที่ใช้ยาฆ่าแมลงมีสถานที่กำจัดการปนเปื้อนบางประเภท และไซต์ดังกล่าวควรได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบ และพนักงานในธุรกิจจะได้รับการประเมินอย่างถี่ถ้วนถึงวิธีการทำงาน

เป็นที่เข้าใจกันอย่างกว้างขวางว่าฟาร์มและธุรกิจการเกษตรหลายแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่ชนบท ในสถานที่ที่ต้องใช้บริการฉุกเฉินเป็นเวลานาน

ด้วยสารกำจัดศัตรูพืช สิ่งสำคัญคือต้องมีโปสเตอร์แสดงข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำในกรณีฉุกเฉิน โดยปกติจะมีสายด่วนด้านสาธารณสุขซึ่งสามารถให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการกลืนกินหรือดูดซึมสารพิษ ซึ่งอาจจะเป็นยาฆ่าแมลง หากมีหมายเลขโทรศัพท์ของประเทศหรือท้องถิ่นดังกล่าวควรระบุไว้ในโปสเตอร์ด้วย

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดควรมีบัตรขนาดเล็กพร้อมหมายเลขโทรศัพท์นี้ที่สามารถแสดงหรือเก็บไว้ในเครื่องจักรเช่นรถแทรกเตอร์ในพื้นที่ที่ไม่สามารถติดโปสเตอร์ได้

ที่มา: ArticlesFactory.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *