ความปลอดภัยของฟาร์ม – ทรัพยากรระดับชาติและระดับท้องถิ่น

ความปลอดภัยของฟาร์ม – ทรัพยากรระดับชาติและระดับท้องถิ่น


สิ่งนี้เกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับวัตถุมีพิษทุกประเภท ซึ่งรวมถึงภาชนะบรรจุยาฆ่าแมลง สารเคมีทำความสะอาด และโดยเฉพาะยางรถยนต์

ประเด็นเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยในฟาร์มและธุรกิจการเกษตรเป็นเรื่องที่เกษตรกรและผู้ปฏิบัติงานจำนวนมากมักต้องการความช่วยเหลือ

สิ่งนี้สามารถนำไปใช้กับปัญหาในทางปฏิบัติ รับจดทะเบียนบริษัทการโพสต์ของแขก กฎหมายท้องถิ่นหรือระดับชาติ ตลอดจนเหตุฉุกเฉินในทันที การดำเนินกิจการฟาร์มหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอาจเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างโดดเดี่ยว และเป็นสิ่งสำคัญที่ใครก็ตามที่ดำเนินการอยู่จะต้องตระหนักถึงความช่วยเหลือที่มี และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่มากมาย ทั้งในแบบเรียลไทม์และออนไลน์

ทรัพยากรความปลอดภัย

สิ่งสำคัญคือต้องระบุให้ได้ก่อนว่าต้องการความช่วยเหลืออะไร ก่อนตัดสินใจว่าจะขอความช่วยเหลือจากใคร สิ่งนี้มีแนวโน้มที่จะเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ความเสี่ยงของฟาร์มและสภาพแวดล้อม และความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการความเสี่ยงและความเสี่ยงใดที่ต้องทำประกัน และการฝึกอบรมที่อาจจำเป็นสำหรับผู้ปฏิบัติงานบางส่วนหรือทั้งหมด

การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยเป็นเรื่องใหญ่ในฟาร์มและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

ในอดีต การฝึกอบรมส่วนใหญ่ถูกมองว่าเป็นการทำให้เสร็จในงาน แต่นั่นเปลี่ยนไปอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เกิดจากอินเทอร์เน็ต

วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นหลายแห่งเปิดสอนหลักสูตรและหลักสูตรการจัดการฟาร์มและความปลอดภัยทุกประเภท และมักเป็นแหล่งที่เหมาะสำหรับการติดต่อครั้งแรก

มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยมักมีหน่วยงานเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเกษตร ไม่ว่าจะสอนเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรหรือเป็นข้อบังคับตามกฎหมายท้องถิ่น

นอกเหนือจากนี้ วิทยาลัยฝึกอบรมด้านสุขภาพสำหรับพยาบาลและแพทย์หลายแห่งยังเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีเยี่ยม เช่นเดียวกับวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยบางครั้งอาจดูห่างไกล แต่ในพื้นที่นี้มีความกระตือรือร้นอย่างแท้จริงที่จะช่วยเหลือหากเป็นไปได้

พวกเขามักจะสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการฝึกอบรมที่ดีที่สุดได้ วิทยาลัยหลายแห่งยังมีการฝึกอบรมออนไลน์ และอาจสามารถจัดทำโปรแกรมเฉพาะสำหรับสาขาเฉพาะได้หากจำเป็น

หากพวกเขาไม่สามารถช่วยเหลือตามข้อกำหนดเฉพาะได้ พวกเขามักจะสามารถแนะนำแหล่งข้อมูลอื่นหรือผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยอาจสามารถช่วยเหลือเพิ่มเติมได้

แหล่งความช่วยเหลืออื่น ๆ

ความช่วยเหลือด้านอื่นๆ มักจะแบ่งออกเป็นสองประเภทคือสาธารณะและส่วนตัว

พื้นที่ที่พวกเขาอาจสามารถช่วยได้และจะขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะที่ระบุโดยผู้บริหารฟาร์ม ซึ่งจะสามารถติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทเพื่อดูว่าพวกเขาสามารถช่วยเหลือได้หรือไม่

ตามคำแนะนำทั่วไป แหล่งความช่วยเหลือสาธารณะเกี่ยวข้องกับด้านต่างๆ เช่น กฎหมายจราจรและอันตรายบนท้องถนน ซึ่งกรมตำรวจท้องที่อาจเป็นที่แรกที่โทรหา

อีกทางเลือกหนึ่งคือสภานิติบัญญัติแห่งรัฐในท้องถิ่นอาจช่วยหาสาเหตุที่ตำรวจท้องที่หรือหน่วยดับเพลิงไม่สามารถทำได้

ในกรณีที่มีการเสียชีวิตใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับฟาร์มหรือกิจกรรมทางการเกษตร เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพของเทศมณฑลท้องถิ่นจะมีส่วนร่วมและอาจสามารถให้คำแนะนำในพื้นที่เฉพาะได้

แหล่งความช่วยเหลือสาธารณะอื่น ๆ โดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับรัฐบาลท้องถิ่นหรือระดับชาติ

พวกเขาจะมีแผนกเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและสุขภาพเช่นเดียวกับแผนกอื่นๆ อีกมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แผนกทั้งสองนี้ควรมีประสบการณ์มากมายและมีเอกสารที่พร้อมให้ความช่วยเหลือในด้านเหล่านี้โดยเฉพาะ

ซึ่งอาจรวมถึงการฝึกอบรมและเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงทุกประเภทที่มีอยู่

รัฐบาลท้องถิ่นหลายแห่งยังมีทีมงานเฉพาะเพื่อช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่อีกด้วย แนวทางการจัดการฟาร์มจำนวนมากสามารถหาแหล่งสนับสนุนที่ประเมินค่ามิได้

แหล่งที่มาของความช่วยเหลือที่เป็นส่วนตัวมักจะเป็นบริษัทหรือธุรกิจที่ทำงานในอุตสาหกรรมการเกษตร

พวกเขาสามารถช่วยเหลือได้โดยการให้คำแนะนำหรือข้อมูล หรือช่วยเหลือในกรณีที่เกิดปัญหาฉุกเฉิน

ในแง่ของการจัดการและการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ธุรกิจที่ทำงานในอุตสาหกรรมบริการไฟฟ้า ตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ และที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยของธุรกิจเอกชนมักจะเต็มใจให้รายละเอียดของโปรแกรมและการฝึกอบรมเกี่ยวกับบริการของตนหรืออุตสาหกรรมโดยทั่วไป

ตัวแทนขายของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดโดยเฉพาะสารกำจัดศัตรูพืชมักจะเต็มใจที่จะให้ข้อมูลด้านความปลอดภัยและการฝึกอบรมไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการขายหรือเป็นผลประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อพยายามรักษาโอกาสในการขาย

เป็นเรื่องที่ควรค่าแก่การตระหนักเสมอว่าหากเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินในฟาร์ม มีความเป็นไปได้สูงที่จะต้องใช้เวลาสักพักกว่าบริการฉุกเฉินใดๆ จะเกิดขึ้น เนื่องจากธรรมชาติของฟาร์มส่วนใหญ่ห่างไกลและอยู่ห่างจากชุมชนท้องถิ่น .

สิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องตระหนักถึงความจำเป็นในการฝึกอบรมนอกสถานที่เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลและการจัดการด้วยมือ รวมถึงการทำ CPR การฝึกอบรมการปฐมพยาบาลควรครอบคลุมเนื้อหาต่างๆ เช่น วิธีจัดการกับแผลไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต เป็นต้น

ข้อมูลจากhttps://www.articlesfactory.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *